Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 4064/VPCP-QHĐP ngày 14/5/2019 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Bổ sung thêm các khoản chi phí theo quy định tại Khoản 5, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ và quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng vào danh mục phí và lệ phí quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí năm 2015. (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị; tập trung nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về phát triển đô thị; chấn chỉnh kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; tăng cường đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tiếp tục đề xuất các giải pháp kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy; sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư công, đầu tư, xây dựng, đất đai… để giúp các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ quy định về quản lý việc chôn cất, xây dựng lăng mộ; đặc biệt là đối với lãnh đạo cấp cao, các danh nhân, người nổi tiếng,… để có quy định thống nhất về diện tích, mỹ quan, không gây lãng phí đất đai và bức xúc trong xã hội” .

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyên chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng nội dung kiến nghị: “Về chính sách khuyến khích và hỗ trợ thực hiện hình thức hỏa táng: Trước những vấn đề về quy mô dân số ngày càng lớn, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông lâm nghiệp cho sản xuất công nghiệp rất lớn và các vấn đề yêu cầu về đảm bảo môi trường đang đặt ra. Ngày 26/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng, với mục tiêu đề ra đến năm 2020 tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình: “Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương đạt: 30%; Đối với các thành phố, thị xã còn lại đạt: 15%. Đối với các khu vực nông thôn đạt: 5%” và đề ra các giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện tốt ở một số thành phố lớn, vấn đề này chưa được thực hiện mạnh mẽ ở các tỉnh, thành khác. Đề nghị Bộ Xây dựng có giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án trên”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp tham gia vào cải tạo các khu chung cư đã xuống cấp tại các tỉnh, thành phố.”

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri lo lắng trước tình trạng ngập nước tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần nghiên cứu, rà soát lại công tác quy hoạch đô thị cho phù hợp, đề ra các dự án, chương trình chống ngập một cách căn cơ để góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo mục 2, văn bản số 1231/VPCP-QHĐP ngày 25/02/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Trung ương cần có quy định cụ thể về diện tích đất để an táng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chỉnh phủ khi qua đời, để tránh việc tạo dư luận không tốt trong nhân dân”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019,  thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng nhà mới, 20 triệu đồng đối với trường hợp sửa nhà. Quyết định ban hành năm 2013, mức hỗ trợ phù hợp với giá cả thời điểm đó, đến nay, giá cả vật tư, công xây dựng tăng lên rất nhiều. Đề nghị Chính phủ xem xét tăng mức hỗ trợ”.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị nên xem xét hỗ trợ các chế độ về nghỉ dưỡng, xây dựng nhà ở đối tượng được hưởng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975".

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE