Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 85/ĐĐBQH ngày 20/5/2017 chuyển kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6944/VPCP-QHĐP ngày 05/7/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai và cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 386/BDN ngày 01/6/2017 của Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2783/VPCP-QHĐP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiến nghị: “Hiện nay, vai trò và tầm quan trọng của các KCN, KKT và KCX đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Tuy nhiên, chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN còn hạn chế, chưa được quy định rõ ràng trong các Luật, ngoại trừ Luật Đầu tư. Đề nghị khi sửa các luật chuyên ngành liên quan đến: Xây dựng, v.v. thì xem xét quy định nhiệm vụ và chức năng của Ban Quản lý các KCN để trực tiếp và nhanh chóng giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp một cách thuận lợi, nhanh chóng và góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo sự hài lòng của các nhà đầu tư”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2783/VPCP-QHĐP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương như sau:“Hiện nay tình trạng nợ công của nước ta đang tăng cao và sắp vượt ngưỡng giới hạn an toàn. Cử tri đề nghị Chính phủ cần có quy hoạch, quản lý chất lượng và tính hiệu quả công trình, tránh thất thoát, lãng phí”. 

 

Ngày 09/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 479/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Kiến nghị Bộ Xây dựng tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả sử dụng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tham mưu đề xuất Chính phủ có giải pháp chỉ đạo giải quyết phù hợp với thực tiễn, tránh xảy ra tình trạng đầu tư sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 466/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Cử tri thị trấn Long Bình (An Phú), đề nghị đầu tư bổ sung thêm 01 cụm dân cư vượt lũ để người dân trong vùng sạt lở không có đất cất nhà, có nơi ở ổn định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 463/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nội dung: Cử tri đề nghị đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, vì cho rằng hiện nay nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu cho vay về nhà ở xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ, công chức, người lao động,…

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 464/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam và tỉnh Bắc Giang gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nội dung: Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng khu nhà ở cho Công nhân lao động tại các khu Công nghiệp vì số lượng lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh ngày càng tăng dẫn tới các khu nhà cho thuê trọ cũng quá tải.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE