Xây dựng nông thôn mới
 

Sáng 21-11, Ban Kinh tế Trung ương gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị trực tuyến và Triển lãm quốc gia Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới".

 

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang, đến nay, tỉnh đã có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 57/118 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó giai đoạn 2011-2015 công nhận 18 xã, giai đoạn 2016-2018 công nhận 31 xã…

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 1552/QĐ-TTg công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

 

 Ngày 13-11, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản, ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018 - 2020. Ðề án thực hiện hỗ trợ khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã đặc biệt khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí ở khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh; trong đó có gần 600 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã đạt dưới năm tiêu chí.

 

Sau gần 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) "tiêu chí điện" luôn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đầu tư đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm điện đi trước một bước góp phần để các địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống người dân ngoại thành được cải thiện và nâng cao. Có được kết quả đó, ngoài sự vào cuộc tích cực các các cấp, các ngành của thành phố còn phải kể để sự hỗ trợ về nguồn lực của các quận nội thành để các huyện, thị xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

 

Sáng 8/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2018.

 

Tuy với xuất phát điểm là huyện thuần nông, hạ tầng thiếu thốn, chưa đồng bộ, nhưng nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền đến người dân, đến nay Chương Mỹ đã có 21/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để đạt mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2020, Chương Mỹ đã và đang nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dự kiến hết năm 2018, thành phố Hà Nội có 08 huyện và 324 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 30 xã so với năm 2017 – vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 26 xã).

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE