Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô áp dụng QCVN 06:2010/BXD 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòa Bình về giấy phép xây dựng công trình. 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 35/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc miễn giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 289/BXD-KTXD gửi Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần TCT Công trình đường sắt - Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long về việc thanh toán chi phí sản xuất dầm thép, gói thầu số 14, tiểu dự án: Phả Lại - Hạ Long. 

 

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 288/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Tanseisha Co.,Ltd hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng của Công ty Tanseisha Co.,Ltd. 

 

Ngày 17/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 281/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại COMA25 về việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự trong hồ sơ dự thầu. 

 

Ngày 16/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 30/BXD-QLN hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Sao Hồng thực hiện Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE