Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 589/BXD-KHCN gửi Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 52 về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 588/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 587/BXD-KHCN gửi Tổng công ty Ba Son về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 586/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 585/BXD-KHCN gửi Doanh nghiệp tư nhân XD số 1 tỉnh Điện Biên về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 584/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 583/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH tổ hợp y tế Phương Đông về việc giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1.

 

Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 582/BXD-KHCN gửi Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 581/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH TM - DV - DL Hà Nhung về việc bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho công trình. 

 

Ngày 20/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 580/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng về việc giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE