Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 313/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 312/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần ACC - Thăng Long về giải Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 311/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 310/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH Thịnh Điền áp dụng QCVN06:2010/BXD. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 309/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần BITEXCO về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 308/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư, sản xuất, kinh doanh Sài Gòn Cửu Long về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 307/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 306/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần phát triển thương mại Việt Nam về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 như sau: 

 

Ngày 18/4/2017, Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xin thẩm duyệt thiết kế hệ thống khí đốt trung tâm LPG.  

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 304/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần sản xuất thương mại xây dựng Nhân Hòa về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE