Phản hồi các kiến nghị
 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có công văn số 424/SXD-KT&VLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 1946/BXD-KTXD ngày 22/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 12/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 411/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 22/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 125/BXD-HĐXD gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Bình về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng. 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 26/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy gạch tuynel Hòa Bình thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

 

Ngày 19/7/2017, Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh đã có văn bản số 80/CĐL/CV.17 xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về giấy phép xây dựng đối với khu đất tại địa chỉ 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 82/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng. 

 

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1937/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí chung 

 

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP đã có văn bản văn bản số 1469/PBHC-TCKT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn về tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC. Bộ Xây dựng đã có công văn 1933/BXD-KTXD ngày 21/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 31/7/2017, Công ty TNHH Tập Đoàn bất động sản Đông Á có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị ướng dẫn thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á- Nam Sầm Sơn theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.  

 

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-QLN gửi Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc thực iện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án phát triển nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE