Phản hồi các kiến nghị
 

Chi phí trong giá ca máy (bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sữa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy) được xác định phù hợp theo các loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thể của công trình. 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6499/SXD-QLN của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý cho thuê mua, bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.  

 

Ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 241/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án phát triển nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha. 

 

Vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về áp dụng chuyển tiếp về cấp công trình và thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công Dự án đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội. 

 

Ngày 17/7/2017, Sở Xây dựng Thái Nguyên có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chi phí phân loại đô thị. Bộ Xây dựng đã có công văn 87/BXD-KTXD ngày 25/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 28/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1992/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

 

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 4446/UBND-CNXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đăng ký áp dụng thí điểm Mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 23/8/2017, Bộ Xây dựng có công văn 1964/BXD-VP trả lời như sau: 

 

Ngày 22/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1951/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần DAP số 2 VINACHEM về việc quyết toán hợp đồng EPC1 thuộc Dự án DAP số 2 như sau: 

 

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh có văn bản 3081/EVNHCMC-QLĐT xin ý kiến Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.  

 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên có công văn số 424/SXD-KT&VLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 1946/BXD-KTXD ngày 22/8/2017 trả lời như sau: 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE