Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 32/BXD-QLN hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh về các vấn đề liên quan đến phần sở hữu chung của Dự án chung cư như sau:  

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 49/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Sen Việt Nha Trang áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH Hoàng Yến Nha Trang áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH phát triển công viên Trung Tâm áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-KHCN, hướng dẫn Công ty Cổ phần khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.  

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần Trung Đô áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 43/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH DV TM Du lịch Anh Thông áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 304/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xác định chi phí cho công tác súc xả đường ống cấp nước bằng quả mút. 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE