Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 16/5/2017, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án ĐTXDCT chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao. Tại văn bản số 1419/BXD-KTXD ngày 22/6/2017 Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Ngày 23/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ. Ngày 20/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 626/SKHĐT-TĐDA ngày 06/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 326 ngày 23/5/2017 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) đề nghị hướng dẫn việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ngày 21/6/2017, Bộ Xây dựng có công văn 168/BXD-QLN trả lời như sau: 

 

Ngày 16/5/2017, Học viện Ngân hàng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về chi phí ban quản lý dự án kiêm nhiệm và chi phí lương cho tổ giám sát hợp đồng ủy thác quản lý dự án, nội dung hợp đồng ủy thác. Ngày 21/6/2017, Bộ Xây dựng có công văn 1406/BXD-KTXD trả lời như sau:  

 

Ngày 21/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1400/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ về việc xác định giá vật liệu và nhân công xây dựng để lập đơn giá xây dựng cho Dự án ĐT nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ. 

 

Khối lượng công việc phải làm đêm được xác định theo yêu cầu tiến độ thi công xây dựng của công trình và được chủ đầu tư thống nhất.

 

Ngày 19/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1381/BXD-HĐXD hướng dẫn Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao việc nhiệm vụ quản lý dự án.

 

Ngày 22/5/2017, Công ty TNHH xây dựng Thành Phát có văn bản số 56/TP.CV xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về hình thức bảo đảm bảo hành công trình xây dựng bằng hình thức phát hành bảo lãnh bảo hành.  

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 758/TCT-MHDI3 ngày 30/5/2017 của Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng) về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Ngày 16/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 314/BXD-KHCN trả lời như sau: 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE