Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 492/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Nova Sasco về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 497/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư bất động sản T.N.T Trung Thủy áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 498/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 496/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 495/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Bắc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 491/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Nova Sagel về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 494/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH Simi Khánh Hòa áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 490/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần Diplomat áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 485/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 489/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE