Phản hồi các kiến nghị
 

Chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư được xác định bằng định mức tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được đuyệt của dự án. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2079/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 

Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có công văn 10747/SXD-QLN&CS xin ý kiến Bộ Xây dựng về một số nội dung liên quan đến quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

 

Ngày 31/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2038/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi từ các doanh nghiệp sản xuất vôi thủ công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 

Ngày 31/8, Bộ Xây dựng có công văn 2036/BXD-KTXD gửi Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hỗn hợp EC như sau: 

 

Ngày 07/8/2017, Ban Quản lý dự án XDCT - Ủy ban nhân dân Quận 9 có văn bản số 1484/CV-QLCT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng hệ số chuyển đổi nhóm lương trong Bộ đơn giá kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của UBND TP.Hồ Chí Minh.  

 

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2018/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Khách sạn & Du lịch Tây Hồ View hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 

Khi xác định suất vốn đầu tư xây dựng để tính toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017. 

 

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An có văn bản số 1734/SXD-VP xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc quản lý, sử dụng tiền thẩm định đồ án quy hoạch. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE