Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 27/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 140/BXD-KHTC gửi các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ, Tổ đại diện vốn nhà nước tại các Tổng Công ty - CTCP về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước với một số nội dung sau: 

 

Ngày 05/6/2017, Công ty than Mạo Khê – TKV có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-KTXD ngày 27/6/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 23/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 324/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về khoảng cách cửa hàng xăng dầu đến công trình công cộng. 

 

Ngày 12/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 292/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 85/BXD-HĐXD gửi Ông Cao Phi Hổ - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Đại Phát Hồng Dân về vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng. 

 

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 57/BXD-KTXD gửi ổng công ty truyền tải điện Quốc gia về chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình. 

 

Ngày 23/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 334/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Tân Hoàng Cầu về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy. 

 

Ngày 23/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 333/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 01/6/2017, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Đông Dương gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Về vấn đề này Bộ Xây dựng đã có công văn 332/BXD-KHCN trả lời như sau: 

 

Ngày 23/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 331/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Tùng về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE