Phản hồi các kiến nghị
 

Định mức dự toán xây dựng cho công tác cọc xi măng đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt đã được quy định trong Tập định mức dự toán công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch ốp lát granit công suất 7,2 triệu m2/năm. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 1448/BXD-VLXD ngày 26/6/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 29/5/2017, Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nghiệm thu khối lượng công tác sản xuất và lắp dựng cốt thép. Bộ Xây dựng đã có công văn 1470/BXD-KTXD ngày 26/6/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 27/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1463/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 thực hiện hợp đồng xây dựng. 

 

Định mức dự toán xây dựng cho công tác cọc xi măng đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt đã được quy định trong Tập định mức dự toán công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

Vừa qua Sở Tài chính Quảng Nam gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về áp dụng định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1466/BXD-KTXD ngày 28/06/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 06/6/2017, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1464/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Ngày 18/5/2016, Công ty TNHH An Quý Hưng gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đánh giá giải pháp công nghệ tiến bộ sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng mới. Sau khi nghiên cứu và tổ chức hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành đánh giá công trình nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1457/BXD-KHCN ngày 27/6/2017 trả lời như sau: 

 

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. 

 

Ngày 26/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1452/BXD-VP gửi Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước về việc đăng ký công trình thực hiện áp dụng BIM theo Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. 

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE