Phản hồi các kiến nghị
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 602/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH thương mại và du lịch Chánh Bổn về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

 

Ngày 15/9/2017, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong phương án xác định giá thu tiền sử dụng đất, giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

 

Ngày 31/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 293/BXD-QLN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về việc xác định đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 157/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

 

Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 

 

Ngày 19/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 105/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên về thủ tục trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 30/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2560/BXD-KTXD gửi Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về phí thẩm định đồ án quy hoạch. 

 

Ngày 30/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2558/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về giá ca máy công tác khảo sát xây dựng. 

 

Khi xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần bổ sung, điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình xây dựng như: tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, điều kiện xây dựng …đồng thời phù hợp về tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt. 

 

Ngày 23/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2502/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư 

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE