Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 03/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-KTXD hướng dẫn Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. 

 

Ngày 02/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần xây dựng 47 về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như sau: 

 

Ngày 01/03, Bộ Xây dựng đã có công văn 398/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình. 

 

Ngày 24/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 29/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về phân loại công trình trong điều chỉnh giấy phép xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-KHCN hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-KHCN hướng dẫn Tập đoàn Vingroup - Công ty CP áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-KHCN hướng dẫn Tổng công ty Xây dựng Thanh Hóa - CTCP áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông áp dụng QCVN 06:2010/BXD 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-KHCN hướng dẫn Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin-CTCP áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE