Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 57/2017/CV-TL ngày 27/3/2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 169/BXD-KHCN trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 108-CV/Vinmec ngày 03/3/2017 của Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 168/BXD-KHCN trả lời Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec như sau: 

 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 165/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH Sáng tạo Nha Trang về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 18/CV/2017 ngày 03/4/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Nha Trang về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-KHCN trả lời Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Nha Trang như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 536/VTHN-KHĐT ngày 08/3/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-HĐXD trả lời Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau: 

 

Ngày 17/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 837/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1729/TCT-ĐTXD ngày 23/3/2017 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đề nghị hướng dẫn xác định hệ số trong công thức tính trượt giá. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 836/BXD-KTXD trả lời của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 như sau:  

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1345/SXD-QH ngày 27/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn lập tổng dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 828/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 827/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE