Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 13/02/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 93/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 91/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị của ngành Xây dựng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 76/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 23/01, Bộ Xây đã ban hành Quyết định 15/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Đào tạo tương lai - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo Hạt giống và Tương lai có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

 

Ngày 15/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 34/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Ngày 10/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 08/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Xí nghiệp Tư vấn và Kiểm định chất lượng ACC.

 

Ngày 10/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 07/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Viện Vật liệu Xây dựng.

 

Ngày 03/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc các phòng thí nghiệm LAS-XD thực hiện Nghị định 62/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2017/TT-BXD.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1620/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng. Theo đó, Thông tư đã đưa ra nhiều nội dung, quy định cụ thể để định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE