Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019. Bộ Xây dựng vừa có công văn 1416/BXD-GĐ ngày 19/6/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Ngày 17/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III.

 

Ngày 14/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 529/QĐ-BXD ban hành Quy chế về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Quy chế gồm 10 Chương và 30 Điều.

 

Ngày 04/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 504/QĐ-BXD về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội ngành cửa Việt Nam gồm các ông (bà) có tên sau:

 

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 598/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

 

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 496/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng gồm các Ông (Bà) có tên sau:

 

Ngày 31/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1266/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng.

 

Ngày 30/5/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 487/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol; Địa chỉ: Số 94, Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù họp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD gồm:

 

Ngày 29/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1255/BXD-PC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

 

Ngày 23/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 58/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE