Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc Công nhận các công trình, gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 3 năm 2016 gồm các công trình và các gói thầu sau: 

 

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm các ông, bà có tên sau: 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Xây dựng tổng hợp tình hình công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016 như sau: 

 

Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 134a/BXD-TTr gửi Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố về việc tổng kết việc thực hiện NQ 755/2005/NQ-UBTVQH11 (giai đoạn 2010 – 2016). 

 

Ngày 23/01, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng (huyện Bố Trạch) và thị trấn Kiến Giang mở rộng (huyện Lệ Thủy) của tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016. 

 

Thực hiện ý kiến của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại văn bản số 196/UBVĐXH14 ngày 25/10/2016 về Kết luận Phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 2114/TTg-KTN ngày 23/11/2016 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng (NQ 494) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (QĐ 22), Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng (giai đoạn 1) theo NQ 494 và QĐ 22 như sau: 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 143/BXD-QHKT gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương. 

 

Ngày 17/01, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 42/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Đường sắt Cát Linh-Hà Đông gồm các ông: 

 

Ngày 19/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 116/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý khu công nghiệp các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE