Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 17/01, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 23/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 22/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III gồm các ông: 

 

Ngày 17/01, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 21/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 20/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú I gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 18/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ gồm các ông: 

 

Ngày 17/01/2017, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 17/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Hồ chứa nước Nước Trong gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 16/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Hồ chứa nước Tả Trạch gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 15/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Hồ chứa nước Ngàn Trươi gồm các ông: 

 

Ngày 17/01/2017, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 03/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) gồm các ông: 

 

Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE