Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 785/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. 

 

Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-TCCB hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017. 

 

Ngày 05/4/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của cả nước, đã có nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp tích cực, chủ động hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo. Hỗ trợ từ các doanh nghiệp đã góp phần tích cực đẩy nhanh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho nhiều huyện nghèo.

 

Ngày 04/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 132/BXD-KHCN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018

 

Ngày 30/3/2017, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

 

Ngày 31/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 234/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác và Nhóm hỗ trợ Tổ công tác Đối thoại APEC 2017 về Đô thị hóa bền vững. Trong đó:

 

Ngày 31/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 226/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Cố vấn và Tổ Công tác thực hiện xây dựng Báo cáo OECD đánh giá chính sách đô thị Quốc gia của Việt Nam gồm Ban Cố vấn 05 thành viên trong đó Ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Trưởng ban; Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Phó Trưởng ban. Tổ công tác gồm 14 thành viên, Ông Hoàng Vĩnh Hưng – Trưởng phòng - Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị - Tổ trưởng.

 

Ngày 24/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/CNĐKCN-BXD về giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động chứng nhận.

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 10/01/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đây là tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP trong 3 tháng đầu năm 2017:
 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE