Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 219/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 250/QĐ-BXD về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2019 gồm 11 công trình:

 

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 289/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.

 

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 288/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.

 

Ngày 04/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 241/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 01/3/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

 

Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 621/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng.

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 196/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, bao gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 195/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng gồm các cán bộ có tên sau:

 

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn số 559/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE