Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 23/9/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 226/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty TNHH MTV Văn phòng chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Trần Gia – 81A Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

 

Ngày 03/9/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 

Ngày 27/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2027/HD-BXD về việc hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020.

 

Ngày 26/8/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 721/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế thị trường (thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng) gồm các ông (bà) có tên sau:

 

Ngày 23/8/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 1176/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Phân viện vật liệu xây dựng Miền Nam, Viện Vật liệu xây dựng.

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 726/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1970/BXD-QLN về việc báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam.

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 707/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm các ông (bà) có tên sau:

 

Ngày 20/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1960/BXD-TCCB gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1914/BXD-GĐ (14/8/2019) gửi UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE