Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 24/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1109/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư thuộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 21/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2334/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vệc đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân.

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng điện: Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ; Các Đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ.

 

Ngày 14/10/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký công văn 2246/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016. Theo đó để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hàng năm theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012) có chất lượng, thiết thực, hiệu quả và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 và Công văn số 3115/ BTP-PBGDPL ngày 12/9/2016 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện theo một số nội dung cụ thể như sau:

 

Ngày 12/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1056/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, địa chỉ: Ô 6/BT4, Khu đô thị mới cầu Bươu, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD, gồm các sản phẩm sau:

 

Ngày 10/10/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-PC gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ngành Xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu.

 

Ngày 05/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1037/QĐ-BXD về việc chỉ định Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng, địa chỉ: Căn hộ 111a, Nhà Al, Tập thể Công ty Bưu chính viễn thông, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD gồm các sản phẩm sau:
 

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

 

Ngày 4/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1022/QĐ-BXD về việc công nhận Trường Trung cấp Xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng để các đơn vị triển khai thực hiện.
 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE