Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 19/12/2019, Bộ Xây dựng đã có quyết định 1060/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III.

 

Ngày 19/12/2019, Bộ Xây dựng đã có quyết định 1059/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 158/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2019. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1268/BQLKKT-QLĐT ngày 10/10/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đề nghị góp ý kiến dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống, tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 175/TTr-KTM ngày 15/11/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An An Hòa tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1069/BQL-ĐT ngày 26/11/2019 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

 

Ngày 04/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1013/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu và thẩm tra nội dung 04 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Viện Kiến trúc quốc gia chủ trì thực hiện.

 

Ngày 03/12/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1740/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia.

 

Ngày 03/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định 1012/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại III

 

Ngày 02/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1011/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE