Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 58/QĐ-BXD về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

 

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019).

 

Ngày 16/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 45/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn và thẩm định đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ KHCN năm 2020 lĩnh vực Quy hoạch, phát triển đô thị.

 

Ngày 10/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 32/QĐ-BXD về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng công cụ và hướng dẫn các giải pháp che nắng cho công trình để đáp ứng Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”

 

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 29/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”.

 

Ngày 07/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”.

 

Ngày 06/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 20/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu sử dụng nano silica (Si02) làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa, bền hóa cao cấp”, mã số RD 38-17.

 

Ngày 06/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 19/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ cacbua silic (SiC) liên kết nitrua (Si3N4) dùng cho lò công nghiệp”, mã số RD 40-17.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 05/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

 

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 14/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE