Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 29/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1328/QĐ-BXD chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: Số 97 Lý Thái Tổ - quận Thanh Khê - TP. Đà Nẵng, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD, gồm các sản phẩm sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1327/QĐ-BXD chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: số 49 đường Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình - Q. 1 - TP. Hồ Chí Minh, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD, gồm các sản phẩm sau: 

 

 Ngày 29/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1326/QĐ-BXD chỉ định Phân Viện Vật liệu xây dựng, địa chỉ: Lô I-3b-5 đường N6 - Khu Công nghệ cao - phường Tân Phú, quận 9, TP. HCM, thực hiện việcthử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD, gồm các sản phẩm sau;

 

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định 1294/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng

 

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 21/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty cố phần LDT, cụ thể:

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng điện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Nam Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Nam Bộ; Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BXD phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” với các nội dung cụ thể như sau:

 

Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1264/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

 

Ngày 06/12/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 71/HĐNTNN-CTTĐ gửi Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2018.

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE