Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 

 

Bộ Xây đã ban hành Quyết định 256/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD tại địa điểm sau đây:

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng; tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị; nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới… nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp,…. Chủ động cập nhật, theo dõi thông tin về tình hình thị trường bất động sản, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các thông tin dư nợ cho vay trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hàng tháng, nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ; tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất tại một số địa phương trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,...  

 

Ngày 25/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 978/QĐ-BXD về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng. 

 

Ngày 21/9/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Quyết định 970/QĐ-BXD Ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ra Chỉ thị số 04/CT-BXD phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2018).

 

Ngày 19/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc báo cáo tình hình sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp.

 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2187BXD-QHKT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 15/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2194/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở. 

 

Ngày 13/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 256/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD tại địa điểm sau đây: 

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE