Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 08/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019)”. 

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; hướng dẫn việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện”.

 

Ngày 07/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chỉ đưa ra tỷ lệ chi phí quản lý chung các loại dịch vụ công ích đô thị nhưng với một số loại dịch vụ như nạo vét và duy trì hệ thống thoát nước đô thị, quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác chưa có tỷ lệ % và hướng dẫn phương pháp để xác định chi phí quản lý chung”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” (quy mô xây dựng, quy mô vốn đầu tư…) được quy định trong Điều 82 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; đồng thời đề nghị bỏ Khoản 3, vì chỉ có việc thẩm duyệt về phòng, chống cháy nổ thực hiện song song, đồng thời với thẩm định thiết kế.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc Hội chuyển đến theo Văn bản số 415/BDN ngày 8/11/2019, nội dung kiến nghị: “Hiện nay, tình trạng “cò đất” hoạt động công khai, dù chưa được pháp luật công nhận và điều chỉnh. Cử tri đề nghị Trung ương nghiên cứu ban hành các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động môi giới bất động sản nói chung và người môi giới nói riêng.”

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét nghiên cứu có chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng là người có công với cách mạng đã làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà trước khi có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách đối với đối tượng là người có công với cách mạng”.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét chủ trương cho UBND các tỉnh sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để hỗ trợ cho các đối tượng đã đăng ký sửa chữa nhưng do nhà ở hư hỏng quá nặng phải tháo dỡ để xây nhà mới”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/20019, nội dung kiến nghị: "Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D). Hiện nay, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được tiếp cận theo cơ chế thị trường. Theo luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, đã quy định việc sử dụng nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư. Tuy nhiên, chưa có quy định cơ quan, đơn vị lập, thẩm định và phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng nền đất để phục vụ tái định cư. Để công tác chuẩn bị nguồn nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được chủ động, đáp ứng tình hình thực tế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở Xây dựng đã báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng tại Công văn số 10320/BC-SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/8/2018.

Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị: Những trường hợp hộ gia đình, cá nhân sống trong các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D) nhưng hết thời hạn để các hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu chung cư lựa chọn nhà đầu tư và quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khi Nhà nước tổ chức thực hiện, kiến nghị quy định rõ phương thức thực hiện là giải quyết bố trí nhà ở tái đinh cư tại chỗ sau khi xây dựng lại nhà chung cư (không thực hiện phương thức bồi thường vì sẽ kéo dài thời gian, thậm chí không thực hiện được), để rút ngắn thời gian và thực hiện được công tác di dời".

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE