Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 25/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1072/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Ngày 25/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1070/QĐ-BXD về việc Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 5 của Quy chế Quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây đựng làm đại diện chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 313/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và việc đưa danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở vào Chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

 

Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định về việc Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam.

 

Ngày 02/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định về việc Phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam.

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 315/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn phần diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Dự án), thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

Ngày 30/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-KTXD gửi Công ty Kumho Industrial Co., Ltđ về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói.

 

Ngày 27/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 316/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần địa ốc Kim Thi về việc hướng dẫn phần diện tích nhà ở xã hội dành để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 (Dự án) tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Ngày 30/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 319/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn về việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Ngày 25/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 88/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE