Tin chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định thiết kế cơ sở và triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất (gọi tắt là “Dự án”).

 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 156/BXD-QLN gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị - Bộ Quốc phòng về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Ngày 10/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 32/QĐ-BXD về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng công cụ và hướng dẫn các giải pháp che nắng cho công trình để đáp ứng Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”

 

Ngày 10/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 143/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (quy mô sử dụng đất khoảng 41 ha, theo trình bày của UBND tỉnh Quảng Ninh, tại thời điểm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án - ngày 04/02/2015, huyện Vân Đồn là đô thị loại 4 và UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận giao Công ty TNHH Quan Minh làm chủ đầu tư dự án từ năm 2011).

 

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 29/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”.

 

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 124/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc phân cấp công trình khi thực hiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây - Mai Trung - Việt Hương II (gọi tắt là Dự án).

 

Ngày 08/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15.

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019)”. 

 

Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; hướng dẫn việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện”.

 

Ngày 07/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE