Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng 378 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 364/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 367/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 366/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 365/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 11/06/2018/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 353/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Phú Nam Phương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 349/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng Toàn cầu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 330/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng 927 Nha Trang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 329/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 182 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 328/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Việt Bảo Tín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE