Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 394/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 395/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Kim Hằng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 391/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại xây dựng SMAKING đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 390/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết kế xây dựng Trung Nghĩa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 389/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 14/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 364/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tâm Trí đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng An Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 07/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 360/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 357/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Bắc – BPQ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE