Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng giao thông 19
9/30/19 3:00 PM

Ngày 30/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1278/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và thi công xây dựng giao thông 19 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0201961162

Địa chỉ: số 11/60 Nguyễn Văn Linh, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 6 LK 26 khu giãn dân Hà Trì, Hà Đông, Tp. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 651

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 651 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1278/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1278-GCN-BXD_30092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE