Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 686
9/26/19 3:01 PM

Ngày 26/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1275/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 686 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: ngã ba Cồn Cồ (số nhà 09, ngõ 212, đường Nguyễn Trung Thiên) khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3000985779

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: ngã ba Cồn Cồ (số nhà 09, ngõ 212, đường Nguyễn Trung Thiên) khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 846

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 846 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng đất; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1275/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1275-GCN-BXD_26092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE