Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco
9/10/19 3:11 PM

Ngày 10/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1203/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: số 5A/613 đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Mã số thuế: 0200686280

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm kiểm định và xây dựng công nghiệp Phateco.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 24 đường Dầu lửa, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 269

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 269 gồm: Kiểm tra thép.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1203/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1203-GCN-BXD_10092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE