Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại MyTech Việt Nam
9/10/19 3:10 PM

Ngày 10/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1202/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại MyTech Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: số 07 dãy E3 ,Tiểu khu Nguyễn Du, thị Trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0106841637

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô 2 B3 Khu thị Trấn UBND Huyện, thị Trấn Thường Tín, huyện Thường Tín ,TP Hà Nội;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1860

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1860 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Phân tích hóa nước; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất, cấp phối đá dăm trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1202/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1202-GCN-BXD_10092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE