Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định 189
9/5/19 2:13 PM

Ngày 05/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1192/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định 189 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2901976746;

Địa chỉ: số nhà 24, đường số 2, khu nhà ở Hưng Thịnh, xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình;

Địa chỉ: số nhà 24, đường số 2, khu nhà ở Hưng Thịnh, xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1856

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1856 gồm: Xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Hiện trường; Kim loại, liên kết hàn; Vữa xây dựng; Gạch; Vải địa kỹ thuật; Bột khoáng trong B.T.N; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường axit; Nhựa đường lỏng; Bê tông nhựa; Nước cho xây dựng; Cơ lý bentonite; Phụ gia cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1192/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1192-GCN-BXD_05092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE