Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng - Đại học Thủ Dầu Một
9/5/19 2:12 PM

Ngày 05/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1191/GCN-BXD về việc Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng - Đại học Thủ Dầu Một đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 3700492680-012;

Địa chỉ: số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm - Kiểm định vật liệu xây dựng;

Địa chỉ: số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1855

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1855 gồm: Xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Thép xây dựng; Cốt liệu bê tông và vữa; Đất trong phòng; Gỗ; Sơn; Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Gạch, ngói; Bột khoáng trong B.T.N; Vữa xây dựng; Nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1191/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1191-GCN-BXD_05092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE