Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 99
9/5/19 2:10 PM

Ngày 05/09/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1190/GCN-BXD về việc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 99 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 4800753306;

Địa chỉ: số 076 tổ 4, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa chất;

Địa chỉ: số 076 tổ 4, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1156.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1156 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch, ngói; Bentonit; Nước cho xây dựng; Sơn đường; Vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1190/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1190-GCN-BXD_05092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE