Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm kiếm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên
8/20/19 3:02 PM

Ngày 20/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1173/GCN-BXD về việc Trung tâm kiếm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 4600346215

Địa chỉ: số 11A, đường Phan Đinh Phùng, Ph. Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 11A, đường Phan Đình Phùng, Ph. Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 26

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 26 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch terrazo; Thử nghiệm gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 08/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1173/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1173-GCN-BXD_20082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE