Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An
8/2/19 2:58 PM

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1114/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2900571948

Địa chỉ: Số 146, Đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghỉệm cơ lý đất-nước xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 146, Đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 66

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 66 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 1115/QĐ-BXD ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1114/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1114-GCN-BXD_02082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE