Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Hà Nội
8/2/19 2:56 PM

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1113/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 2802538519

Địa chỉ: Số 22, Lê Bá Giác, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 130 Lê Thánh Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 913

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 913 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 276/QĐ-BXD ngày 20/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1113/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1113-GCN-BXD_02082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE