Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH MTV tư vấn điện Miền Trung
8/2/19 2:52 PM

Ngày 02/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1111/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV tư vấn điện Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0401463809

Địa chỉ: Số 30 Lê Thánh Tôn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tên phòng thí nghiệm: Bộ phận thí nghiệm thuộc Phòng khảo sát địa chất.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 30 Lê Thánh Tôn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1852

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1852 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1111/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1111-GCN-BXD_02082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE