Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1
8/8/19 2:48 PM

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1131/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 5/8 Cù Chính Lan, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6000427868

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 5/8 Cù Chính Lan, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 202

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 202 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch terazo; Thử cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1131/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1131-GCN-BXD_08082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE