Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn - xây dựng - thương mại Đại Thành
7/22/19 4:21 PM

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1016/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn - xây dựng - thương mại Đại Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số C10, Đường D7, Khu Đô thị mới Bạch Đằng, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Mã số thuế: 2001108056.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ lý đất và vật liệu xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số C10, Đường D7, Khu Đô thị mới Bạch Đằng, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 785

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 785 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1016/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1016-GCN-BXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE