Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Toàn Phúc
7/22/19 4:15 PM

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1013/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Toàn Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Đường Ngô Quốc Trị, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Mã số thuế: 2100392410.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Đường Ngô Quốc Trị, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 500

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 500 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 458/QĐ-BXD ngày 12/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1013/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1013-GCN-BXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE