Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty CP Tư vấn và Kiểm định công trình xây dựng Vĩnh Phúc
7/19/19 2:20 PM

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1006/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn và Kiểm định công trình xây dựng Vĩnh Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Khu Đồng Mố, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500449012

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu Đồng Mố, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 882

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 882 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vật liệu gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1006/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1006-GCN-BXD_19072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE