Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông
7/29/19 2:00 PM

Ngày 29/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1097/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: Số 232 Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900253346

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiêm: Số 232 Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1244

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1244 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1097/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1097-GCN-BXD_29072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE