Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco (Tp. Hà Nội)
11/27/18 10:08 AM

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 806/GCN-BXD về việc Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn Công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco (Tp. Hà Nội) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Mã số thuế: 0100106169001

Địa chỉ: Số 34 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 34 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 196

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 196 gồm: Thử nghiệm xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Phụ gia hóa học cho bê tông; Đất xây dựng và đá dăm; Gạch bê tông; Gạch bê tông tự chèn; Gạch xi măng lát nền; Gạch lát granito; Gạch gốm ốp lát; Gạch xây; Gạch bê tông, khí không chưng áp; Gạch bê tông khí chưng áp (AAC); Gạch terazzo; Thép xây dựng; Vữa xây dựng; Vải địa kỹ thuật và bấc thấm; Bentonite; Nước cho xây dựng; Nhựa đường; Nhũ tương nhựa đường gốc axit; Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit; Bê tông nhựa; Thử nghiệm bột khoáng; Thí nghiệm tại hiện trường.
 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định số: 572/QĐ-BXD ngày 12/12/2011; 221/QĐ-BXD ngày 11/6/2012; 227/QĐ-BXD ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 806/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_806-GCN-BXD_26112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE