Công nghệ thông tin XD
 
Phần mềm Cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
2/27/09 12:00 AM

Theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng áp dụng thống nhất trong toàn quốc và đã bước đầu triển khai tại một số Sở Xây dựng đạt kết quả tốt.

Việc áp dụng phần mềm trên theo hướng mô hình “một cửa” đã thúc đẩy việc cải cách hành chính tại các Sở Xây dựng, làm giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí của công dân. Dữ liệu về chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng sau khi cấp của các Sở Xây dựng được chuyển về Bộ Xây dựng qua mạng Internet để đưa trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn) phục vụ công tác quản lý hoạt động tư vấn định giá xây dựng của Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

Phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ của Microsoft .NET nên tận dụng được nhiều ưu thế về công nghệ như Font Unicode, kết nối mạng, gửi dữ liệu, giao diện dễ dùng, mang đến sự thuận tiện cho người sử dụng. Hệ thống phần mềm được thiết kế phục vụ cho cả bộ phận một cửa (tiếp công dân, nhận hồ sơ, in giấy hẹn, tra tình trạng hồ sơ) và bộ phận chuyên môn (tiếp nhận hồ sơ, in danh sách trình hội đồng xét duyệt, in cấp chứng chỉ, công tác báo cáo thống kê..); công tác sao lưu, báo cáo dữ liệu định kỳ lên Bộ Xây dựng được thực hiện dễ dàng qua đường mạng Internet. Việc tìm kiếm thông tin của người được cấp chứng chỉ có thể thực hiện theo nhiều tiêu chí khác nhau, vì vậy đã giúp cho các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, các cơ quan tài chính trong việc kiểm tra thông tin.

Giao diện của Phần mềm

Hiện nay phần mềm đã triển khai tại các Sở Xây dựng đạt kết quả tốt như: Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng, Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng Bắc Kạn, Sở Xây dựng Thái Nguyên, Sở Xây dựng Tây Ninh, Sở Xây dựng Vĩnh Long… Hiện các Sở Xây dựng khác đang tiếp tục liên hệ triển khai phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý.

Các Sở Xây dựng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng (Qua điện thoại : 04.39780406 hoặc 0913225869 A. Bình - Qua E-mail : ttth@moc.gov.vn) để có thêm thông tin chi tiết.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE