Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá
6/20/19 5:00 PM

Ngày 20/6/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu 05 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá, do trường Đại học Xây dựng Hà Nội chủ trì biên soạn, gồm: TCVN “Máy, thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn cho máy cưa đá nhiều lưỡi”; TCVN “Máy, thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn cho máy cắt bằng dây kim cương”; TCVN “Máy, thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn cho máy xẻ kiểu dẫn động xích và dẫn động đai”; TCVN “Máy, thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn cho máy hoàn thiện bề mặt”; TCVN “Máy, thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - Yêu cầu an toàn cho máy cắt kiểu cầu, bao gồm bộ điều khiển số”.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Các tiêu chuẩn này được chuyển dịch tương đương từ bộ Tiêu chuẩn quốc tế DIN. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Trương Quốc Thành - Chủ nhiệm đề tài cho biết, máy, thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên được sử dụng phổ biến hiện nay ở Việt Nam và các nước trên thế giới, nhằm phục vụ thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi. Đặc điểm của các loại máy này là thường có kích thước lớn, có nhiều chuyển động phức tạp và dễ gây mất an toàn lao động. Tuy nhiên hệ thống TCVN ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có tiêu chuẩn quy định về an toàn trong thiết kế, chế tạo và vận hành máy nói chung. Do đó, việc xây dựng các TCVN về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá là rất cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị về an toàn cho máy và thiết bị khai thác, gia công đá, đảm bảo hội nhập về khoa học kỹ thuật với quốc tế và khu vực.

Theo PGS.TS. Trương Quốc Thành, để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tiến hành thu thập tài liệu gốc quốc tế và các tài liệu trong nước, làm cơ sở nghiên cứu và chuyển dịch tương tương các tiêu chuẩn DIN, đồng thời tổ chức các hội thảo nhằm tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia cho dự thảo các tiêu chuẩn.

Nội dung dự thảo các TCVN về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá gồm: Lời nói đầu; lời giới thiệu; phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; danh mục các mối nguy hiểm đáng kể; yêu cầu an toàn và các biện pháp bảo vệ; kiểm tra, xác nhận các yêu cầu an toàn và các biện pháp bảo vệ; thông tin sử dụng; tài liệu tham khảo. Tùy thuộc tính chất của các loại máy, một số tiêu chuẩn được bổ sung thêm phần phụ lục để người đọc dễ hiểu và dễ áp dụng hơn.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh đề tài và dự thảo các TCVN nêu trên, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đóng góp các ý kiến để nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa.

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã thực hiện đầy đủ những nội dung theo Hợp đồng được giao, Bản thuyết minh đề tài ngắn gọn, xúc tích, đảm bảo logic và mang tính khoa học cao. Dự thảo các TCVN về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá được dịch sát bản gốc, đảm bảo chất lượng, song cần sử dụng thống nhất một số thuật ngữ chuyên ngành; biên tập một số lỗi văn bản.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Vũ Ngọc Anh đánh giá cao kinh nghiệm, sự nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong việc thực hiện đề tài. Các sản phẩm của đề tài đều đảm bảo chất lượng, hài hòa giữa thực tiễn và khoa học, có sự Việt hóa cao trong quá trình biên dịch, tạo sự thuận lợi cho người sử dụng.

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh thống nhất với các ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo các TCVN, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, gửi Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, công bố.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu 5 dự thảo TCVN về an toàn cho máy, thiết bị khai thác và gia công đá, với kết quả đều đạt loại Xuất sắc.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE