Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện
11/29/18 1:59 PM

Ngày 28/11/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QC 09:2017/BXD” do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam. TS. Nguyễn Trung Hòa - nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài tại cuộc họp, thay mặt nhóm tác giả, GS.TS. Trần Ngọc Chấn - Chủ trì đề tài cho biết, do yêu cầu rút gọn, QC 09:2017/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả) không trình bày cách tính toán OTTV (Chỉ số truyền nhiệt tổng) mà chỉ đưa ra bảng tra hệ số nhận biết bức xạ mặt trời SHGC của kính cửa sổ phụ thuộc vào tỷ số diện tích cửa sổ trên toàn bộ diện tích tường ngoài WWR nhằm đáp ứng yêu cầu về OTTV. Đây là phương pháp tính toán gần đúng, xem OTTV chỉ phụ thuộc vào hệ số SHGC của kính cửa sổ và tỷ số WWR là chủ yếu mà bỏ qua ảnh hưởng của nhiều yếu tốt khác. Do đó, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Hội Môi trường xây dựng Việt Nam biên soạn tài liệu hướng dẫn và phần mềm tính toán OTTV nhằm bổ sung cho QC 09:2017/BXD. Để tính toán OTTV cho một công trình xây dựng, trước tiên phải mô tả công trình để chương trình phần mềm có thể nhận dạng bằng cách kê khai mọi thông số kỹ thuật, thông số vật lý của kết cấu bao che bên ngoài như: Tường không trong suốt, cửa kính, kết cấu che nắng… Các thông số kỹ thuật của kết cấu bao che bao gồm: Màu sơn bên ngoài, diện tích, số lớp vật lý gồm hệ số dẫn nhiệt của các lớp vật liệu xây tường, hệ số hấp thu - xuyên thấu và phản xạ nhiệt của kính để tính SHGC của kính, hệ số giảm nhiệt bức xạ mặt trời của kết cấu che nắng… sau đó thao tác chạy chương trình với các bước chỉ dẫn hiển thị trên màn hình giao diện của phần mềm.

Theo GS.TS. Trần Ngọc Chấn, phần mềm này khi được áp dụng sẽ giúp kiến trúc sư dễ dàng lựa chọn các giải pháp kiến trúc xây dựng phù hợp như: Vật liệu và kết cấu tường, mái, cửa sổ, màu sơn tường, tỷ số WWR, loại kính có hệ số SHGC thích hợp… để đạt được giới hạn cho phép về OTTV, đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thẩm định việc tuân thủ QC 09:2017/BXD của các dự án trước khi cấp giấy phép xây dựng công trình.

Để hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã đưa ra những nhận xét, góp ý về chuyên môn, để nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh được trình bày rõ ràng, logic, dễ hiểu, phần mềm thuận tiện cho người sử dụng, song nhóm tác giả cần chú ý chỉnh sửa một số bảng biểu, lỗi đánh máy, sử dụng thống nhất thuật ngữ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Trung Hòa đánh giá, nhóm tác Hội Môi trường xây dựng Việt Nam đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng được giao, sản phẩm đề tài đảm bảo chất lượng, phầm mềm dễ hiểu, khả năng áp dụng thực tế cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung cho QC 09:2017/BXD.

Để nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh, TS. Nguyễn Trung Hòa đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu rà soát các thuật ngữ, đảm bảo thống nhất với QC 09:2017/BXD, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, có hướng dẫn cụ thể về sử dụng phần mềm, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QC 09:2017/BXD”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE