Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị
10/1/18 9:36 AM

Ngày 28/9/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi - đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành” mã số RD 82-17 do Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị (AMC) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Chí Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động Xây dựng, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi họp, chủ nhiệm đề tài - CN.Đỗ Thị Diễm, PGĐ Trung tâm Thông tin & Thư viện AMC đã trình bày sự cần thiết và tóm tắt nội dung đề tài. Theo báo cáo, trong lĩnh vực Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) xây dựng là hành lang pháp lý điều chỉnh các hoạt động xây dựng. Nhằm nâng cao vai trò của văn bản QPPL trong thực tiễn xã hội nói chung và ngành Xây dựng nói riêng, cần thông qua công tác phổ biến và giáo dục pháp luật. Một trong những hình thức phổ biến hiệu quả nhất, có sức lan tỏa nhanh và rộng rãi hơn cả chính là biên soạn và phát hành các cuốn sổ tay/cẩm nang hỏi - đáp về pháp luật theo hình thức điện tử. Thực tế cho tới nay chưa có “cuốn” sổ tay điện tử hỏi - đáp về pháp luật xây dựng nào được thực hiện một cách khoa học, vừa phản ánh đầy đủ các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, vừa tiện dụng, đáp ứng nhu cầu tra cứu của người đọc. Do đó, đề tài có tính cấp thiết nhằm giải quyết vấn đề vừa nêu, đáp ứng yêu cầu phổ biến và giáo dục pháp luật xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành.

Các nhiệm vụ của đề tài - tập hợp các câu hỏi/ trả lời các văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, các phản hồi từ địa phương; phân loại các câu hỏi/trả lời theo lĩnh vực cụ thể, cập nhật thông tin hai chiều; xây dựng sổ tay điện tử nhằm giải đáp mọi vướng mắc trong vận hành, áp dụng các văn bản QPPL xây dựng - đã được nhóm đề tài thực hiện rất công phu, khoa học. Nhóm đã xây dựng thành công và đưa vào vận hành chuyên mục “Hỏi và đáp pháp luật xây dựng” trên website AMC tại địa chỉ http://hoidap.amc.edu.vn/.

Nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều nhất trí với sự cần thiết, tính khoa học của đề tài, đánh giá cao khối lượng công việc, chuyên môn cao của nhóm đề tài. Theo Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Chí Hiếu,  để đề tài phát huy hiệu quả và nhanh chóng được đưa vào áp dụng chính thức, nhóm đề tài nên sửa lại giao diện website, sửa thành chuyên mục “thông tin hỏi - đáp”, có bình luận (lập diễn đàn).

Đề tài đã được toàn Hội đồng nhất trí nghiệm thu với kết quả xếp loại Xuất sắc.


Lệ Minh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE