Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Đề tài do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện
9/19/18 11:42 AM

Ngày 18/9/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số nội dung được quan tâm trong hoạt động quản lý xây dựng, phát triển đô thị và đề xuất giải pháp xử lý”, do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) chủ trì thực hiện.  Chủ tịch Hội đồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), TS. Nguyễn Chí Hiếu chủ trì buổi họp.

Toàn cảnh cuộc nghiệm thu

Thay mặt nhóm tác giả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng và đô thị - Chủ nhiệm đề tài cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các đô thị, hoạt động quản lý xây dựng và phát triển đô thị đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Trước những yêu cầu và thách thức mới của đời sống thực tiễn, cần xây dựng những diễn đàn trao đổi, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. Do đó, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nội dung được quan tâm trong hoạt động quản lý xây dựng, phát triển đô thị, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực này là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số nội dung trong lĩnh vực quản lý xây dựng và phát triển đô thị, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm giúp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đô thị các cấp ở Trung ương và địa phương.

Nhóm tác giả đã thực hiện các phương pháp điều tra, khảo sát thông qua phiếu, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, xây dựng các báo cáo chuyên đề bám sát nội dung  nhiệm vụ nghiên cứu.

Nội dung của đề tài gồm 6 chuyên đề: Quản lý phát triển đô thị bền vững; quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn hiện nay; quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới; biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trong ngành Xây dựng; phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, thông qua đề tài, Tạp chí Xây dựng và đô thị đã tạo ra diễn đàn sôi động về các vấn đề quản lý xây dựng và phát triển đô thị được dư luận xã hội quan tâm, góp phần quan trọng vào việc đề xuất những giải pháp thiết thực làm cơ sở để các nhà quản lý đô thị tham khảo, vận dụng vào thực tiễn công tác của mình và của cơ quan.

Nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện Báo cáo, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến góp ý chuyên môn. ThS. Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, thành viên Hội đồng nhận xét: Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, nhiều thông tin, phương pháp thực hiện vừa đảm bảo tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn, sản phẩm đảm bảo tính tin cậy cao. Nhóm tác giả đã tiến hành điều tra, khảo sát ở cả 3 miền Bắc, Trung,  Nam để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ đề tài, từ đó đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao.

ThS Tào Khánh Hưng góp ý, đề tài có thể đặt ra yêu cầu về đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đô thị các cấp cũng như tạo diễn đàn về lĩnh vực này trên Tạp chí Xây dựng và đô thị.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Chí Hiếu đánh giá nhóm tác giả Học viện AMC đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Chí Hiếu đề nghị nhóm tác giả bổ sung thêm một số thông tin nhằm tăng cường hơn nữa tính thuyết phục của đề tài; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng để hoàn thiện Báo cáo, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá một số nội dung được quan tâm trong hoạt động quản lý xây dựng, phát triển đô thị và đề xuất giải pháp xử lý”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE