Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng sổ tay hỏi đáp công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng”
7/5/18 10:31 AM

Ngày 4/7/2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ - “Nghiên cứu xây dựng sổ tay hỏi đáp công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng” mã số RD 85-17 do Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng & Đô thị (AMC) thực hiện. Cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của TS. Nguyễn Chí Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc AMC, chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước Hội đồng lý do, tính cấp thiết của đề tài. TS. Dũng cho biết: Luật Xây dựng 2014 có nhiều thay đổi so với Luật trước đây, trong đó quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sẽ chuyển sang hình thức mới là thi sát hạch phân hạng với bộ câu hỏi trắc nghiệm được quy định cụ thể trong Nghị định số 59/2015/ND-BXD. Để phục vụ công tác này, Bộ Xây dựng đã ba lần công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm. Lần 1, bộ câu hỏi được công bố kèm Quyết định số 1391/QD-BXD với 1999 câu hỏi. Lần 2, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng công bố điều chỉnh bộ câu hỏi cũ với 1986 câu. Lần 3, Bộ công bố cập nhật, điều chỉnh, bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cá nhân hành nghề xây dựng kèm theo Quyết định số 145/QD-BXD với 2331 câu hỏi. Tuy nhiên, từ thời điểm ban hành bộ câu hỏi trắc nghiệm tới nay đã có thêm một số văn bản pháp luật liên quan mới được ban hành như Nghị định số 42/2017/ND-CP, trong đó có điều chỉnh việc cấp chứng chỉ hành nghề một số lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, các địa phương sau một thời gian áp dụng bộ câu hỏi đã phản hồi một số hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung. Do đó, đề tài của AMC đáp ứng thực tế vô cùng cấp thiết.

Với mục tiêu rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi – đáp án cập nhật nhằm nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhóm đề tài đã đánh giá thực trạng, tổng hợp hệ thống văn bản QPPL mới trong lĩnh vực xây dựng, thu thập số liệu thông tin cần thiết, và khẩn trương tiến hành các công việc liên quan. Sản phẩm đề tài là cuốn sổ tay hỏi đáp phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng được thiết kế rất công phu, bài bản.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng nhìn chung đều đánh giá cao tính cấp thiết cũng như phương pháp làm việc khoa học, khối lượng công việc đồ sộ đã hoàn thành của nhóm đề tài. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để giúp nhóm hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng sổ tay; đặc biệt lưu ý các tác giả cần bổ sung thêm và cập nhật một số văn bản pháp luật liên quan, bổ sung danh mục các chữ viết tắt, nghiên cứu đưa thêm vào các câu hỏi tình huống, chú ý tính thực tế và nhất quán của các câu hỏi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Chí Hiếu đã tổng kết các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và đề nghị nhóm đề tài tiếp thu. Đề tài đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua với kết quả xếp loại Khá.


Lệ Minh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE