Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các dự thảo TCVN: "Phụ gia cuốn khí cho bê tông" và "Phụ gia hóa học cho bê tông chảy"
3/30/18 8:52 AM

Ngày 29/3/2018, Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Phụ gia cuốn khí cho bê tông" và "Phụ gia hóa học cho bê tông chảy" do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng Nguyễn Quang Hiệp, chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu. 

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp phát biểu kết luận

Báo cáo nội dung chính của các dự thảo tiêu chuẩn, đại diện nhóm biên soạn của Hội bê tông Việt Nam cho biết, hiện nay phụ gia cuốn khí sử dụng cho bê tông và phụ gia hóa học cho bê tông chảy đã được ứng dụng nhiều trong thực tiễn hoạt động xây dựng, tuy nhiên trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam hiện nay chưa có các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật cũng như phương pháp thử đối với các loại phụ gia này, do đó việc biên soạn và ban hành các TCVN cho phụ gia cuốn khí dùng cho bê tông và phụ gia hóa học cho bê tông chảy là cần thiết.

Đối với dự thảo TCVN "Phụ gia cuốn khí cho bê tông", nhóm nghiên cứu đã biên soạn theo phương pháp chuyển dịch từ tiêu chuẩn Mỹ ASTM C260/C260M - 10a (2006), dự thảo TCVN "Phụ gia hóa học cho bê tông chảy" được chuyển dịch từ ASTM C1017/C1017M-13e1 là các tiêu chuẩn tương đương. Nhóm biên soạn chuyển dịch nguyên bản và có cấu trúc lại cho phù hợp với quy định của Việt Nam về bố cục các tiêu chuẩn quốc gia TCVN.

Tại buổi nghiệm thu, các ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng đã đóng góp thêm nhiều ý kiến để nhóm tác giả hoàn thiện các dự thảo TCVN, bao gồm điều chỉnh một số thuật ngữ kỹ thuật cho phù hợp, làm rõ thêm một số chỉ tiêu, số liệu, bảng biểu và phụ lục, chỉnh sửa các lỗi biên tập…
Toàn cảnh buổi nghiệm thu


Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Quang Hiệp đánh giá cao kỹ thuật biên soạn và nội dung các dự thảo tiêu chuẩn của nhóm tác giả cũng như tính thiết thực của các tiêu chuẩn này trong thực tiễn hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng thống nhất với các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và đề nghị nhóm biên soạn tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo TCVN để sớm trình cơ quan thẩm quyền ban hành.

Các dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Phụ gia cuốn khí cho bê tông" và "Phụ gia hóa học cho bê tông chảy" do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn đã được Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng thông qua với kết quả xếp loại Khá./.


Minh Tuấn 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE