Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam biên soạn
12/22/17 9:32 AM

Ngày 21/12/2017, Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng KHKT chuyên ngành nghiệm thu 2 dự thảo TCVN do Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam biên soạn, gồm: TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” và TCVN “Kính xây dựng - Kính cong”. Cuộc họp do TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm tác giả, TS. Kiều Lê Hải - Hiệp hội Kính và thủy tinh Việt Nam cho biết, hệ thống TCVN về kính xây dựng hiện nay đang được hoàn thiện, song còn thiếu TCVN về kính phủ, kính cong. Do đó, việc xây dựng TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” và TCVN “Kính xây dựng - Kính cong” là rất cần thiết, nhằm tiêu chuẩn hóa chất lượng các sản phẩm kính phủ, kính cong lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Dự thảo TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” được xây dựng trên cơ sở biên dịch nội dung của các phiên bản tiêu chuẩn Anh - Châu Âu BS EN-1096, đồng thời tham chiếu các TCVN hiện hành có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Ngoài ra, trong phần phụ lục, nhóm tác giả còn cung cấp thêm các thông tin có liên quan để người đọc tham khảo, áp dụng.

Nội dung của dự thảo TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” bao gồm các mục: Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; các loại kính nền; các tính chất về ánh sáng, bức xạ mặt trời và nhiệt; phân loại kính phủ; yêu cầu và phương pháp thử đối với các loại kính phủ; kết luận và kiến nghị. Theo TS. Kiều Lê Hải, TCVN này khi được ban hành sẽ giúp cho các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có cơ sở pháp lý và những hướng dẫn cụ thể trong việc lựa chọn, thiết kế và lắp đặt, thẩm định các kết cấu có liên quan đến kính phủ sử dụng trong các công trình xây dựng.

Trình bày về dự thảo “TCVN Kính xây dựng - Kính cong”, TS. Kiều Lê Hải cho biết: Dự thảo TCVN này được xây dựng trên cơ sở biên dịch nội dung của các phiên bản tiêu chuẩn ISO 11485 mới nhất, đồng thời tham chiếu các TCVN  hiện hành có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Ngoài ra, trong phần phụ lục, nhóm tác giả còn cung cấp thêm các thông tin về kích thước, giới hạn để người đọc tham khảo, áp dụng.

Tiêu chuẩn này gồm 3 phần: Thuật ngữ và định nghĩa; các yêu cầu chất lượng; các yêu cầu đối với kính an toàn cong tôi và dán. Để thực hiện đề tài, nhóm tác giả áp dụng phương pháp thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan dến tiêu chuẩn kính cong của các nước phát triển và tiêu chuẩn ISO, sau đó tiến hành phân tích tính phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Nhằm giúp nhóm tác giả hoàn thiện Báo cáo, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý về Báo cáo. Các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đều nhất trí với sự cần thiết phải xây dựng  TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ”, TCVN “Kính xây dựng - Kính cong” và đánh giá cao chất lượng dự thảo 2 TCVN này.

PGS.TS Bạch Đình Thiên -  trường Đại học Xây dựng, chuyên gia phản biện nhận xét: cả 2 tiêu chuẩn: TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” và TCVN “Kính xây dựng - Kính cong” được nhóm tác giả chuyển dịch từ tiêu chuẩn Anh - Châu Âu và tiêu chuẩn ISO, đạt chất lượng tốt, đảm bảo với tính hội nhập quốc tế cao.

Đối với dự thảo TCVN “Kính xây dựng - Kính cong”, chuyên gia phản biện Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao việc nhóm tác giả bổ sung phần dữ liệu về kích thước, giới hạn để người đọc tham khảo, đồng thời đề nghị nhóm tác giả viết thêm phần “Lời nói đầu” cho dự thảo, sử dụng thống nhất các thuật ngữ và các danh pháp hóa học.

Kết luận cuộc họp, TS. Lê Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đánh giá nhóm tác giả đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bản dịch đạt chất lượng tốt, bám sát với bản gốc. Tuy nhiên, Báo cáo cần được rà soát, biên tập, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, lỗi chính tả cũng như cần sử dụng thống nhất, hợp lý các thuật ngữ chuyên ngành.

Chủ tịch Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng Lê Trung Thành yêu cầu nhóm tác giả đưa ra những dự báo, đánh giá tác động của TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ” và TCVN “Kính xây dựng - Kính cong” đối với thị trường kính ở Việt Nam, đồng thời có báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Hội đồng KHKT Bộ Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu thông qua  dự thảo TCVN “Kính xây dựng - Kính phủ”, với kết quả đạt loại Xuất sắc và nghiệm thu TCVN “Kính xây dựng - Kính cong”  với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE