Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu nhiệm vụ "Soát xét Quy chuẩn Việt Nam QCVN 17:2013/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời"
12/19/17 3:16 PM

Ngày 19/12/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị nghiệm thu các kết quả thực hiện nhiệm vụ "Soát xét Quy chuẩn Việt Nam QCVN 17: 2013/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời" do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. TS. Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo Viện Kiến trúc quốc gia - cơ quan chủ trì nhiệm vụ, QCVN 17:2013/BXD được Bộ Xây dựng ban hành từ năm 2013 quy định những nguyên tắc chung về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời nhằm làm cơ sở để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an toàn cho công trình, mỹ quan đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Sau 4 năm áp dụng QCVN 17:2013 phần nào đã đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời, nhưng cũng bộc lộ một số bất cập. Đồng thời, trong thời gian qua cũng có nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới được ban hành như Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 50/2015-TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… Do đó, việc soát sét QCVN 17:2013/BXD là hết sức cần thiết.

Về mặt kết cấu, dự thảo QCVN 17: 2017/BXD cơ bản giữ nguyên như QCVN 17:2013/BXD, gồm 3 phần chính và kèm theo các phụ lục: Quy định chung; Quy định kỹ thuật; Tổ chức thực hiện. Khi soát xét và xây dựng dự thảo QCVN 17:2017/BXD, nhóm nghiên cứu đã tham khảo, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành có liên quan, và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Hiệp hội quảng cáo, các chuyên gia, cũng như cập nhật các văn bản quy pháp pháp luật mới.

Dự thảo QCVN 17: 2017/BXD cũng loại bỏ một số quy định có áp dụng hoặc không phù hợp với thực tiễn, thay thế các tài liệu viện dẫn và căn cứ pháp lý hết hiệu lực, lược bỏ một số định nghĩa thuật ngữ đã có trong các Luật chuyên ngành, bổ sung thêm đối tượng áp dụng, các định nghĩa thuật ngữ mới. Trong phần các quy định kỹ thuật cũng lược bỏ một số quy định cũ, bổ sung quy định mới về các loại hình biển quảng cáo ngoài trời mới, điều chỉnh các quy định về lắp đặt, khoảng cách đối với các loại biển quảng cáo.

Đóng góp ý kiến cho nhóm tác giả hoàn thiện dự thảo và thuyết minh QCVN 17:2017, các chuyên gia phản biện và các thành viên hội đồng đều cho rằng việc soát xét QCVN 17:2013 là cần thiết, đánh giá cao công sức của nhóm tác giả, đồng thời đề nghị chỉnh sửa một số thuật ngữ, bổ sung căn cứ khoa học và pháp lý đối với một số quy định trong quy chuẩn, loại bỏ một vài điểm còn mang tính áp đặt, hành chính, bổ sung yêu cầu về an toàn phòng cháy, thoát nạn và cứu hộ cứu nạn, bổ sung quy định về kiểm tra, bảo trì định kỳ các phương tiện quảng cáo ngoài trời, bổ sung các loại màn hình quảng cáp LED, quảng cáo điện tử, đề xuất làm rõ hơn nội hàm quy hoạch quảng cáo ở khu vực đô thị và ngoài đô thị, bổ sung các yêu cầu về an toàn kết cấu và khả năng chịu tải trọng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng - Thứ trưởng Lê Quang Hùng thống nhất với ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, và đề nghị nhóm biên soạn nghiên cứu, tiếp thu. Trong đó, Thứ trưởng Lê Quang Hùng lưu ý nhóm biên soạn làm rõ về đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng QCVN 17:2017, việc phân loại công trình quảng cáo; các yêu cầu về phòng cháy, thoát nạn và cứu hộ cứu nạn; đảm bảo an toàn kết cấu; trách nhiệm về thi công lắp đặt, bảo trì và các chế tài trách nhiệm.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cũng đề nghị cơ quan chủ trì nhiệm vụ chỉ đạo nhóm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo QCVN 17:2017 để trình Bộ Xây dựng ban hành./.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE