Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các đề tài khoa học của Viện Vật liệu xây dựng
10/18/17 2:09 PM

Ngày 17/10/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu 4 đề tài khoa học do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm: Dự thảo TCVN “Sơn alkyd - yêu cầu kỹ thuật”; dự thảo TCVN “Sơn tường dạng nhũ tương”; dự thảo TCVN “Sơn và vecni - lớp phủ bột hữu cơ cho sản phẩm thép xây dựng mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm khô”; dự thảo TCVN “Sơn bột gốc xi măng”. Chủ tịch Hội đồng Phạm Bá Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm đề tài lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

Đối với dự thảo TCVN “Sơn alkyd - yêu cầu kỹ thuật”, Chủ nhiệm đề tài - Ths. Trịnh Thị Hằng cho biết, những năm qua, để kiểm soát chất lượng sơn alkyd, Việt Nam đã có tiêu chuẩn TCVN 5730:2008 - Yêu cầu kỹ thuật chung. Tuy nhiên, do tiêu chuẩn này được biên soạn từ giai đoạn trước, đến naymột số chỉ tiêu nêu trong tiêu chuẩn nàyđã không còn phù hợp, ví dụ như mức yêu cầu độ bền uốn không có trong phương pháp thử, chưa cập nhật những phương pháp thử mới… Những bất cập này đã gây ra khó khăn cho việc đánh giá cũng như quản lý chất lượng sơn Alkyd, tạo nên sự thiếu đồng bộ với các tiêu chuẩn khác. Do đó việc soát xét tiêu chuẩn TCVN 5730:2008 - Yêu cầu kỹ thuật chung là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập với quốc tế.

Theo chủ nhiệm đề tài Trịnh Thị Hằng, nhóm đề tài, về cơ bản, dự thảo tiêu chuẩn mới vẫn giữ nguyên những chỉ tiêu đánh giá chất lượng sơn Alkyd quy định tại TCVN 5730:2008 - Yêu cầu kỹ thuật chung, như: Độ nghiền mịn, thời gian chảy, hàm lượng chất không bay hơi, độ cứng, độ bóng và màu sắc,nhưng bổ sung một số thay đổi: Về thời gian khô, chyển thời gian khô cấp 1 thành thời gian khô cấp 3 và giữ nguyên mức yêu cầu kỹ thuật là không lớn hơn 12h. Thời gian khô được thử nghiệm ở chiều dày màng sơn được thay đổi từ 15µm + 30µm lên 30µm + 45µm.

Đối vớiTCVN 8652:2012: Sơn tường dạng nhũ tương - yêu cầu kỹ thuật, Ths. Trịnh Thị Hằng cho biết, sau khi áp dụng vào thực tế, tiêu chuẩn này nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các tập đoàn, các công ty sơn đề nghị soát xét lại mức yêu cầu kỹ thuật cũng như các chỉ tiêu ban hành, cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong Dự thảo tiêu chuẩn mới TCVN “Sơn tường dạng nhũ tương, nhóm nghiên cứu giữ nguyên các chỉ tiêu được quy định tại TCVN 8652:2012: Sơn tường dạng nhũ tương – yêu cầu kỹ thuật, như: Màu sắc, trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp, ngoại quan màng sơn, độ mịn, độ phủ, độ bền chu kỳ nóng lạnh và độ thấm nước, song đề xuất thay đổi một số chỉ tiêu trong: Độ bám dính, độ bền nước, độ bền kiềm và độ rửa trôi, nhằm đảm bảo sự phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam, đồng thời bổ sung 2 chỉ tiêu mới là độ bền thời tiết tăng tốc và hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Tại cuộc họp, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng, các chuyên gia phản biệt cũng nghe chủ nhiệm đề tài dự thảo TCVN “Sơn và vecni – lớp phủ bột hữu cơ cho sản phẩm thép xây dựng mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm khô” và dự thảo TCVN “Sơn bột gốc xi măng” báo cáo kết quả thực hiện đề tài, sau đó đưa ra những ý kiến đóng góp cho các Báo cáo.Các thành viên Hội đồng đều nhất trí cao với sự cần thiết thực hiện các đề tài nêu trên và ghi nhận nỗ lực của nhóm tác giả trong quá trình soát xét các TCVN.

Theo chuyên gia phản biện PGS.TS. Bạch Trọng Phúc - trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đối với dự thảo TCVN “Sơn alkyd - yêu cầu kỹ thuật” và dự thảo TCVN “Sơn tường dạng nhũ tương”, các chỉ tiêu đã được nhóm nghiên cứu giữ lại là hợp lý vì đó là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sơn cũng như các phương pháp thử nghiệm và các dụng cụ áp dụng không thay đổi so với trước đây. Trong khi đó, những chỉ tiêu thay đổi đều có những thử nghiệm để so sánh mức yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới và cũ. Kết quả nhận được từ các thử nghiệm cho thấy tiêu chuẩn mới được xây dựng hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và thay thế hợp lý cho tiêu chuẩn cũ.

PGS.TS. Bạch Trọng Phúc cũng đánh giá dự thảo TCVN “Sơn và vecni - lớp phủ bột hữu cơ cho sản phẩm thép xây dựng mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm khô” và dự thảo TCVN “Sơn bột gốc xi măng” được biên soạn đạt chất lượng, theo đúng bản đăng ký xây dựng quốc gia và đồng ý đề nghị Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng xem xét, nghiêm thu.

Kết luận Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Phạm Bá Hùng đánh giá: Nhóm tác giả thuộc Viện Vật liệu xây dựng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Báo cáo được thực hiện công phu, chi tiết, song cần chú ý xem xét, chỉnh sửa những lỗi đánh máy, lỗi sử dụng thuật ngữ khoa học đảm bảo chính xác hơn.

Chủ tịch Hội đồng Phạm Bá Hùng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng và các chuyên gia phản biện để rà soát, hoàn chỉnh nội dung Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 4 đề tài do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, gồm: Dự thảo TCVN “Sơn alkyd - yêu cầu kỹ thuật”; dự thảo TCVN “Sơn tường dạng nhũ tương”; dự thảo TCVN “Sơn và vecni - lớp phủ bột hữu cơ cho sản phẩm thép xây dựng mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm khô”; dự thảo TCVN “Sơn bột gốc xi măng”, với kết quả đều xếp loại Khá.

 

Trần Đình Hà 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE