Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các Dự thảo TCVN soát xét, chỉnh sửa TCVN 7959:2011, TCVN 9029:201 và TCVN 9030:2011
6/16/17 10:04 AM

Ngày 14/6/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu các đề tài soát xét, chỉnh sửa các Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7959:2011, TCVN 9029:2011 và TCVN 9030:2011 do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo các kết quả nghiên cứu, soát xét, chỉnh sửa các TCVN 7959:2011, 9029:2011 và 9030:2011, chủ nhiệm đề tài - TS. Thái Duy Sâm cho biết: năm 2011, Bộ Xây dựng đã biên soạn và Bộ Khoa học và công nghệ công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho một số sản phẩm vật liệu xây không nung. Trong đó có tiêu chuẩn TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC), TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - yêu cầu kỹ thuật và TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - phương pháp thử. Sau nhiều năm đi vào thực tế, 3 tiêu chuẩn nói trên đã phát huy vai trò quan trọng, song cũng xuất hiện một số bất cập cần được điều chỉnh, khắc phục.

TS. Thái Duy Sâm cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, nhóm tác giả đã tiến hành soát xét 3 TCVN nêu trên theo hướng TCVN 7959:2017 là tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm bê tông khí chưng áp, TCVN 9029:2017 là tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp, TCVN 9030:2017 là tiêu chuẩn phương pháp thử cho sản phẩm bê tông bọt, khí nói chung. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất các dự thảo  TCVN 7959:2017 Bê tông nhẹ - sản phẩm bê tông khí chưng áp - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9029:2017 Bê tông nhẹ - sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp - yêu cầu kỹ thuật, TCVN 9030:201- Bê tông bọt, khí - phương pháp thử.

Về phạm vi áp dụng, TCVN 7959:2017 quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bê tông khí chưng áp dạng khối hoặc dạng tấm không có cốt thép, dùng cho các kết cấu tường, vách ngăn trong các công trình xây dựng. TCVN 9030:2017 quy định phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật cho sản phẩm bê tông bọt, khí không chưng áp và sản phẩm bê tông khí chưng áp được sử dụng làm tường trong công trình xây dựng.

Đối với TCVN 9030:2017, TS. Thái Duy Sâm cho biết, tiêu chuẩn này thêm phạm vi áp dụng cho sản phẩm bê tông khí chưng áp và sử dụng cho xây tường trong công trình xây dựng để thống nhất với TCVN 9029:2017.

Sau khi nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả chính của Đề tài, các chuyên gia phản biện, và thành viên Hội đồng đóng góp những ý kiến giúp nhóm tác giả hoàn thiện Báo cáo. Hầu hết các chuyên gia và thành viên Hội đồng đều ghi nhận nỗ lực của nhóm tác giả trong việc sư tầm, nghiên cứu tài liệu, tham khảo tiêu chuẩn các nước như: Nga, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu để cập nhật các thông tin dữ liệu mới nhất về công nghệ cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật trên thế giới để áp dụng vào Việt Nam.

TS. Hoàng Văn Tiến - chuyên gia phản biện cho biết, các sản phẩm bê tông khí chưng áp, bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp đã và đang được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng ở Việt Nam, với nhiều kích thước, chủng loại khác nhau, như: Gạch block, các loại tấm, sản phẩm panel tường bê tông lắp ghép cho các vách ngăn nhà ở và nhà xưởng. Vì thế, việc soát xét TCVN 7959:2011, TCVN 9029:2011 và TCVN 9030:2011 là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay.

TS. Hoàng Văn Tiến nhận xét, các dự thảo tiêu chuẩn được trình bày rõ ràng, bố cục, nội dung hợp lý, đáp ứng được các yêu cầu về thực tế công nghệ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bê tông khí chưng áp, bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong các dự thảo tiêu chuẩn vẫn còn một số lỗi về sử dụng thuật ngữ, lỗi đánh máy và chú thích bảng, biểu.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lê Trung Thành đánh giá nhóm tác giả đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; dự thảo tiêu chuẩn đạt chất lượng cao; các nội dung chỉnh sửa đều được nhóm tác giả giải thích đầy đủ, thuyết phục . Ông Lê Trung Thành đề nghị nhóm tác giả rà soát chỉnh sửa thuật ngữ cho phù hợp hơn, chú ý bổ sung tiêu chí sản phẩm phải đạt độ ẩm xuất xưởng.

Ông Lê Trung Thành yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện các dự thảo tiêu chuẩn, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, sau đó chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ làm thủ tục thẩm định và công bố tiêu chuẩn.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu các Dự thảo TCVN soát xét, chỉnh sửa TCVN 7959:2011, TCVN 9029:201 và TCVN 9030:2011, kết quả đều đạt loại xuất sắc.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE