Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài "Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị
5/25/17 3:42 PM

Ngày 24/5/2017, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của Đề tài "Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị" - mã số RD 30-12 do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - ThS. Vương Anh Dũng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài - Th.S Cao Sỹ Niêm cho biết, loại hình quy hoạch phân khu đô thị được quy định trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, và được cụ thể hóa tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng, sau là Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Theo đó, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch phân khu đã từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc áp dụng các quy định của pháp luật về quy hoạch phân khu đô thị còn có sự chưa thống nhất về quy trình, dẫn đến sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng theo quy định ban hành, chồng chéo trong việc triển khai các bước tiếp theo. Trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia nghiên cứu đề tài biên soạn "Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị" nhằm trang bị thêm cho các nhà quy hoạch, các nhà quản lý, các đơn vị tư vấn lập quy hoạch đô thị những bước cơ bản và quy trình nghiên cứu cụ thể trong triển khai lập quy hoạch phân khu đô thị, góp phần nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch phân khu đô thị.

Theo Th.S Cao Sỹ Niêm, để triển khai đề tài này, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị, nghiên cứu thực tiễn các đồ án, dự án lập quy hoạch phân khu đô thị, lấy ý kiến chuyên gia và các tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị… xây dựng tài liệu Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị, trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt, ban hành làm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch phân khu đô thị.

Dự thảo Sổ tay hướng dẫn gồm 3 phần: Mở đầu, Nội dung, Kết luận; trong đó phần nội dung gồm có: Những vấn đề chung về lập quy hoạch phân khu đô thị; Hướng dẫn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị; Hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng đều nhất trí ở sự cần thiết phải biên soạn Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị, nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. Các thành viên Hội đồng cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thực hiện đề tài này, sản phẩm của đề tài về cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra và có thể trình Bộ Xây dựng ban hành sau khi chỉnh sửa.

Các thành viên Hội đồng đã tham gia ý kiến rất chi tiết và cụ thể vào từng nội dung của Sổ tay hướng dẫn, trong đó yêu cầu thống nhất một số thuật ngữ, lược bỏ những nội dung mang tính lý thuyết cũng như những nội dung đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung cho các hướng dẫn kỹ thuật đối với người lập phân khu đô thị trong các tình huống các nhau, các yêu cầu khác nhau.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt các thành viên Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng Vương Anh Dũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện sản phẩm để trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt và ban hành.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua kết quả của đề tài với mức đánh giá xếp loại khá./.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE