Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”
5/12/17 4:54 PM

Ngày 11/5/2017, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ trì Hội nghị là ông Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Chủ tịch Hội đồng.

Ông Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt nhóm tác giả, Chủ nhiệm đề tài Vũ Văn Xuân trình bày Báo cáo tóm tắt Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Theo đó, tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn Nga GOST 13015:2012, áp dụng cho các cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thông thường và bê tông cốt thép ứng lực trước đúc sẵn dùng trong xây dựng, được làm từ các loại bê tông khác nhau, bao gồm: Bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông khí, bê tông bọt…

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính cơ bản của cấu kiện, yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản. Những yêu cầu của tiêu chuẩn này được sử dụng khi biên soạn riêng cho từng loại cấu kiện cụ thể, cũng như khi biên soạn yêu cầu kỹ thuật hoặc các bản vẽ thi công trong hồ sơ thi công cho những cấu kiện phi tiêu chuẩn.

Theo Chủ nhiệm đề tài Vũ Văn Xuân, trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm tác giả Viện Khoa học công nghệ xây dựng giữ nguyên nội dung cơ bản của tiêu chuẩn gốc, các tiêu chuẩn viện dẫn được chuyển thành các tiêu chuẩn tương ứng của Việt Nam. Với những trường hợp không có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng, các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn viện dẫn được nhóm tác giả biên dịch thành nội dung của Dự thảo.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài Vũ Văn Xuân trình bày Báo cáo tóm tắt Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”, các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý giúp nhóm tác giả hoàn thiện Báo cáo. Các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn này, đồng thời ghi nhận tinh thần tích cực của nhóm tác giả trong quá trình thực hiện đề tài.

TS. Bùi Danh Đại - trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên gia phản biện nhận xét: Phần thuyết minh Dự thảo tiêu chuẩn của nhóm tác giả đã nêu lên sự cần thiết biên soạn tiêu chuẩn, căn cứ biên soạn tiêu chuẩn, giải trình nội dung tiêu chuẩn một cách chi tiết và đầy đủ. Đây là Dự thảo tiêu chuẩn có nội dung khá phức tạp, liên quan đến nhiều sản phẩm, nhưng nhóm biên soạn đã xử lý hợp lý và hiệu quả. TS. Bùi Danh Đại cũng góp ý với nhóm tác giả một số vấn đề về dịch thuật và sử dụng thuật ngữ khoa học đảm bảo độ chính xác, hợp lý.

Kết luận Hội nghị, ông Hoàng Quang Nhu - Chủ tịch Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đánh giá: Nhóm tác giả viện Khoa học công nghệ xây dựng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Báo cáo được thực hiện công phu, nội dung đảm bảo chất lượng.

Ông Hoàng Quang Nhu đề nghị nhóm tác giả rà soát lại toàn bộ Báo cáo, chỉnh sửa những thuật ngữ cho phù hợp hơn, đồng thời chú trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng, sớm hoàn thiện Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn “Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE